RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Michała Drzymały 16 tel. 32 215 91 78 e-mail pkm@pkm.czechowice-dziedzice.pl zwane dalej PKM

 

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie 32 215 91 78 lub poprzez e-mail rodo@pkm.czechowice-dziedzice.pl

 

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016).

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
 • świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
 • rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
 • marketingu usług PKM,
 • prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
 • optymalizacji oferowanych usług i produktów,
 • obsługi Klientów,
 • badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną pkmczdz.pl
 1. w celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi PKM współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w PKM lub nawiązaniu współpracy z PKM na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
 5. ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego w autobusach i obiektach należących do PKM, informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, które są zbierane w celach:
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów PKM oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowujemy jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

 

 • ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

 

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

-  dostępu do Państwa danych,

-  uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

-  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

-  żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

-  wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Należy pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnień wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: PKM w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Michała Drzymały 16.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Kupczak , w dniu:  25‑05‑2018 10:34:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Szczepanik
email: s.szczepanik@pkm.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 215 43 13
, w dniu:  25‑05‑2018 10:34:48
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2023 07:51:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie